AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 
       
   
www.ztsspecial.sk   www.kotadef.sk   www.zvsholding.sk

Akciová spoločnosť

Dátum založenia: 09.01.1998
Dátum zápisu do obchodného registra: 10.02.1998
Registrácia: Okresný súd v Trenčíne, OR – Vložka č.10089/R, Oddiel: Sa
 

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva: Ing. Miroslav Sim

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: PhDr. Mgr. Matúš Machan
Člen dozornej rady: Ing. Martin Jurikovič
Člen dozornej rady: Ing. Miroslav Bašnár

Hlavný predmet podnikania spoločnosti:
 • Výroba, modernizácia, oprava vojenskej techniky
 • výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
 • výroba kovových výrobkov
 • výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
 • tvarovanie za studena
 • výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt
 • vývoj, výroba, opravy, úpravy, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní (vojenská technika)
 • konštrukčné práce v strojárstve
 • inžinierska činnosť (technologická a technická príprava)
 • prenájom strojov a prístrojov
 • skladovanie
 • výskum a vývoj v oblasti technických vied
 • nákup a predaj obrábacích strojov
 • rozmerová kontrola strojárskych výrobkov
 • opravy elektrických častí obrábacích strojov a prístrojov
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
 • prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
 • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
 • vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľných živností
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
 • marketingová činnosť
 • miesto uloženia písomností nearchivačnej povahy
 • obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo P006/2018-1050 zo dňa 20.02.201

História spoločnosti
 • V roku 1937 vznikol v Dubnici nad Váhom špecializovaný závod na výrobu delostreleckých zbraní patriaci koncernu ŠKODA Plzeň. Závod bol vybudovaný ako polo podzemná prevádzka a systematicky bol dobudovávaný ako uzavretý technologický cyklus od výroby polotovarov,  mechanického opracovania, výroby špeciálneho náradia až po skúšky hotových delostreleckých systémov.
 • Počas druhej svetovej vojny bol závod pod kontrolou spoločnosti Herman Goring Waffenwerke c.o. a vyrábal okrem zbraní a munície i súčiastky námorných torpéd, leteckých motorov a rakiet V2. V roku 1945 bol závod takmer úplne zničený po bombardovaní spojeneckým letectvom.
 • V rokoch 1945 až 1948 bol závod postupne obnovovaný. Prvými výrobkami boli konštrukcie mostov a žeriavov pre obnovu vojnou zničenej krajiny. Nasledovala výroba bagrov a obrábacích strojov.  
 • V období po roku 1957 došlo k najväčšiemu rozvoju civilnej výroby. Zo Škody Plzeň bola presunutá časť výroby valcovacích zariadení a z ČKD Praha výroba dieselelektrických a elektrických rušňov. V tomto období boli vyrobené a dodané tisícky ton opravárenských liniek, z ktorých väčšina pracuje dodnes. Medzi najvýznamnejších odberateľov patrili Sovietsky zväz, Poľsko, Irán, Egypt, Pakistan, z domácich VSŽ Košice. Vyrobené dieselelektrické rušne T669 dodnes slúžia. Závod sa podieľal i na výrobe technologického zariadenia pre prvú čs. atómovú elektráreň A1.  
 • V roku 1970 došlo k podpísaniu kooperačných dohôd s nemeckou firmou SAUER-SUNDSTRAND o výrobe axiálnych hydrostatických prevodníkov, ktoré sa stali základom pre vývoj a výrobu cestných a stavebných strojov na Slovensku. Z Martina bola do ZTS Dubnica nad Váhom delimitovaná výroba hydraulických rýpadiel, vyrábaných v licencii francúzskej firmy Poclain.
 • Nosnou výrobou bola naďalej zbrojná výroba. Vo svojej histórii závod vyrobil, zmodernizoval alebo opravil okolo 50 typov zbraní v počte asi 50 tis. kusov. Od roku 1987 nastáva systematicky pokles zbrojnej výroby, predovšetkým zastavením dodávok pre v minulosti najväčšieho obchodného partnera – bývalý Sovietsky zväz, ukončením výroby tankov a bojových vozidiel.  
 • ZTS - ŠPECIÁL, a.s. pôsobí v priestoroch, ktoré boli uvedené do prevádzky už v r. 1937. Závod zmenil počas svojej existencie niekoľkokrát názov, ale zostal verný výrobe vojenskej techniky. Od roku 1998 je to pod hlavičkou ZTS - ŠPECIÁL, a.s. a jedná sa o výrobu: 155 mm samohybnej kanónovej húfnice ZUZANA vz. 2000, vežového kompletu DVK-30, hlavní a kanónov od 30-155 mm, náhradné diely pre    73 mm kanón 2A28, 30 mm kanón 2A42, ND pre152 mm ShKH DANA, 155 mm ShKH ZUZANA, opravy vojenskej techniky, transfer technológií, technická pomoc, výcvik, školenia. Od roku 2003 nastáva nárast civilnej výroby kde sa firma orientuje na: výrobu komponentov pre veterné elektrárne a náhradné zdroje energie, výrobu podvozkov a komponentov pre stavebné a lesnícke stroje, komponenty pre železničný program a iné