Civilná výroba

CIVILNÁ VÝROBA

Spoločnosť  ZTS - ŠPECIÁL, a.s. ponúka výrobu funkčných vzorov, prototypov, kusovú a malosériovú výrobu. Ďalej ponúka kooperáciu na mechanické opracovanie materiálov pri využití nižšie uvedeného strojového parku. Presnosť výroby je zabezpečovaná v tolerančných hodnotách so stupňom presnosti IT 5 až 11.

Strojový park a jeho základné technické parametre: