Kontrola a meranie

OPTON MC 850

Ponúkame realizáciu meraní na 3-súradnicovom meracom prístroji OPTON MC 850. Stroj vykonáva manuálne alebo automatické meranie súčiastok s pravidelnými ohraničenými plochami, ako sú: roviny, valce, kužele, gule, rovnako ako rovinné rezy týchto plôch, ako sú: priamka, rozstup, polárne súradnice, priestorový uhol s vyhodnocovacími programami pre úchylky tvaru a polohy.

PRESNOSŤ STROJA

  • osová - 2,9 µm/250mm
  • priestorová - 4,2 µm/200mm

MERACÍ ROZSAH:

  • X -  850 mm (šírka)
  • Y -  1200 mm (výška)
  • Z -  600 mm (dĺžka)
Meranie vnútorných otvorov do max. hĺbky 300 mm

Meranie zápichov:

  • Šírka - min. 2 mm
  • Hĺbka - max. 30 mm (je závislá na šírke drážky)