Dotácie

120 mm mínomet AM-120

120 mm autonómny automatický mínomet bude určený predovšetkým na elimináciu protivníkovej živej sily a zľahka pancierových vozidiel a ľahkých poľných úkrytov. Elevačné časti 120 mm mínometu a príslušné podzostavy nabíjacieho automatu a dopravníka budú inštalované do autonómnej veže, ktorú je možné následne osadiť na širokú škálu vezených podvozkov v zmysle požiadavky zákazníka. Mínomet bude ponúkať opciu diaľkového ovládania z kabíny vozidla so záložným pracoviskom vo veži pre jedného operátora.
 
Technické parametre
Rozsah námeru / odmeru 40 – 80o / 360o
Dostrel: min / max 504 m / 8600 m
Počet mín v karuseli 60 ks
Počet vezených mín 40 ks
Počet rán za minútu 18 - 20

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky.