Zámočnícke práce

  • všetky druhy zámočníckych, ustavovacích a montážnych prác v strojárstve
  • montáž hydrauliky a elektriky do špeciálnej a civilnej techniky