100 mm tankový kanón D-10 pre T-54, T-55

 


Technické údaje 100 mm kanóna

Kaliber 100 mm
Hlaveň drážkovaná, 40 drážok
Rýchlosť streľby 5 – 7 rán/minuta
Elevácia -5 až + 18°