Frézovanie

  • frézovanie na klasických strojoch do rozmeru upínacieho stola 1000x4000
  • CNC frézovanie do rozmeru upín.stola 630x2000
  • CNC obrábacie centrá s rozmerom upín. stola 800x800 a 500x500
  • CNC vodorovné vyvrtávačky s priemerom vretena do 130 mm pre vŕtanie, frézovanie, zahlbovanie, točenie otvorov presných tolerancií s využitím interpolácie (opracovanie stredných zvarencov)