Tvárnenie za studena

  • ohýbanie a tvárnenie súčiastok za studena
Ohraňovací lis BEYLER PR 10 CNC max.tlak 320T, dĺžka ohr.súč.max.4000 mm
Ohraňovací lis HESSE 320 max.tlak 320T, dĺžka ohr.súč.max.4000 mm
Stroj zakružovací štvorvalc. HESSE max.hr.plechu 20 mm, max.dĺžka plechu 2050 mm
Stroj zakružovací trojvalcový x2M max.hr.plechu 15 mm, max.dĺžka plechu 1250 mm

Ohýbačka trubiek v rozsahu od Ø 12 do Ø 70 mm.