Brúsenie, honovanie

  • brúsenie rovinných plôch max.rozmerov 800x3000
  • brúsenie priemerov rotačných súčiastok obežný Ø max. 600, vzdialenosť medzi hrotmi 3000 mm
  • zvislé honovanie s rozsahom honovania od Ø 30 mm do Ø 250 mm, pri max. dĺžke obrobku 3000 mm
  • vodorovné honovanie – s rozsahom honovania od Ø 70 mm do Ø 160 mm, pri max. dĺžke obrobku 8200 mm